Külaselts

MTÜ Võidula Külaselts tegutseb alates 10.12.2006,

registrisse kantud 19.01.2007 registrikood 80241964
Asukoht Võidula mõis, Võidula küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa 87634
e-post: voidulamois@gmail.com
Seltsi pangakonto number EE84 1010 2200 6571 6015 SEB Eesti Ühispank
Seltsi liikmemaksud:
sisseastumismaks 5€
aastamaks 10€

Seltsi täidesaatvaks organiks on seltsi juhatus, kuhu kuulub 5 liiget:
Urmas Maranik, Enno Reinart, Urve Roose, Marju Härma-Epäilys ja Lea Toom
Liikmed:
asutajaliikmeid 15
teisi MTÜ-sid 1
lihtliikmeid 9
Liikmeid kokku 24