LEADER

Vastavalt PRIA peadirektori 8.05.2012 otsusele nr 13-6/1007 rahuldati MTÜ Võidula Külaseltsi taotlus „Võidula külasauna põhiprojekti ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine”
Rohelise Jõemaa Koostöökogu LEADER-projektitoetus meede 4.2 1.-12.detsember 2011
Projekti kogumaksumus oli 5994 €, toetuse summa 5394.60